Metody pracy

oraz program nauki i opieki

Metody pracy

Dowiedz się jak pracujemy

W ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się ok. 50 % zdolności do uczenia się. Następne 30 % rozwija się do 8 roku życia. Naszą pracę opieramy na programie Zabawy fundamentalne (Colin Rose i Gordon Dryden). Zabawy wspomagające rozwój dzieci od 0 do 6 lat, które wspomagają harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka. Program Zabaw Fundamentalnych jest skonstruowany jak piramida z klocków – logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program. Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa.

Pamiętając, że nie rodzimy się z ustalonym ilorazem inteligencji IQ, uważamy, że każde dziecko ma potencjał i może rozwinąć co najmniej osiem różnych rodzajów inteligencji, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe. Oprócz troskliwej opieki i pielęgnacji codziennie zapewnimy naszym podopiecznym dużo zabaw „które uczą”. Pracujemy nad kształtowaniem prawidłowych nawyków higienicznych i kulturalnych. Duży nacisk kładziemy na naukę samodzielności.

Program

Wszystkie dzieci mogą korzystać z pełnej oferty zajęć, mających na celu prawidłowy i harmonijny rozwój. Każdego dnia dzieci poznają świat i uczą się na dostosowanych do ich wieku zajęciach. Oferujemy:

- warsztaty plastyczne;

- sensoryczne;

- ruchowe i umuzykalniające metodami C. Orffa, Labana

- logorytmiczne;

- naukę czytania met. G. Domana

- bajkoterapię

- Musical Babies

Najnowsze wiadomości

Facebook